ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   
 
   ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการการจัดการและอนุรักษ์ส่ิ่งแวดล้อม ชุมชนปราแว เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564