ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
   
 
   ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2564