ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลยะรังระหว่างห้วงเวลา พ.ศ. 2561 - 2563
   
 
   การแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลยะรังระหว่างห้วงเวลา พ.ศ. 2561 - 2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2562