ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไปและร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลยะรัง
   
 
   สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไปและร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลยะรัง ประจำปี 2563
Poker Online
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563