ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฎิบัติ (ฉบับที่ 5/2563)
   
 
   ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฎิบัติ (ฉบับที่ 5/2563)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2563