ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ
   
 
   การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดต่อราชการเทศบาลตำบลยะรัง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2563