ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
   
 
   เทศบาลตำบลยะรังประกาศใช้เทศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2559