ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง แต่งตั้ง จนท.เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจากฝนตกหนัก ตลอด 2 ชม.
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม. 2560